Guider

Use heart rate monitors in Bestr

Bruk Pulsklokke i Bestr

I Bestr er det mulig å koble seg til Garmin Connect og Polar Flow slik at utholdenhetsdata for treningsøkten hentes direkte derfra.

In Bestr you can connect with Garmin Connect and Polar Flow to fetch the endurance data for a workout, recorded by your sportswatch.

Hent data fra pulsklokken til dagboken.

Mange utøvere velger å hente data direkte fra pulsklokken ved å koble Bestr til Garmin Connect eller Polar Flow. Med rapportmodulen i Bestr får man en statistikk på utholdenhetstrening over tid som gir en tilleggsverdi til Garmin og Polar sine dagbøker.

Sammen med våre subjektive data, (Dagsparametre, form etc) gir det en unik oversikt over treningstatus til utøverne.

Vi ønsker her å gi en veiledning til hvordan du kobler deg til Polar og Garmin, samt gi noen generelle tips til hvordan du får best mulig utbytte av tilkoblingen.

Koble deg til Polar eller Garmin

1) Gå til Innstilinger->Integrasjon i dagboken.

2) Velg koble til Polar eller koble til Garmin.

3) Oppgi ditt brukernavn og passord i Polar.Flow/Garmin.Connect

Dersom du oppgir riktig brukernavn og passord så får du en kvittering på at sammenkoblingen er utført. MERK! Det er kun nye økter fra Garmin og Polar som vi får fra Garmin og Polar.

Nye treningsøkter du utfører etter dette blir nå automatisk overført til dagboken.

Pulssoner

Det er viktig at du har riktige pulssoner når Bestr får data fra pulsklokken, vi mottar hvert pulsslag under økten og beregner tiden i I-sonene utfra dette. Derfor er det viktig at pulssonene er riktig satt opp i Innstillinger.

Gå til Innstillinger->Integrasjon og sett din makspuls der:

Vi benytter Olympiatoppens intensitetsskala

Merk at Polar og Garmin benytter litt annen inndeling av pulssoner, så dersom øktene skal stemme overens med Bestr, må du endre sonene i Garmin og Polar. Vi tar ikke for oss hvordan det gjøres her.

Les mer om I-soner og makspuls her: https://info.bestr.no/innlegg/alt-du-trenger-a-vite-om-i-soner

TIPS: Dersom man fører økter manuelt og skal ha en rolig langtur på f.eks 2 timer. Så fører man som regel det meste av tiden i I-sone 1. Allikevel vil man da som regel ha noe puls lavere enn I-sone 1. Den tiden blir ikke med på treningsøkten når man får data fra Polar/Garmin. Dette er viktig å ta med seg i analysen. De fleste velger å legge til tid i Sone1 slik at totaltiden blir riktig. Viktig at trener og utøver er enige om hvordan dette skal gjøres.

Treningsøkt fra pulsklokken:

En treningsøkt du får fra Garmin/Polar vil se slik ut når den kommer fra Polar/Garmin:

Bindersen i kommentarfeltet viser at det er en link til pulsdataene.
Du må selve legge til bevegelsesform, tid på evt. styrke, spenst/hurtighet etc.
Tips: Dobbeltklikk i bevegelsesform for å summere tiden i utholdenhet, så slipper du å regne ut dette selv. I eksempelet over, om det er løping, dobbelklikker du i kolonnnen for løping og du vil få 2 timer løping.

Trenger du Polar-utstyr, benytt BESTR som kupongkode på Polars nettbutikk for å få 15% rabatt.

Ønsker du å oppnå bedre resultater?

Prøv treningsdagboken

Flere innlegg

Related content

Besøksadresse
Rosenborggata 19 A
0356 Oslo

Postadresse
PB 5273 Majorstuen
0356 Oslo

post@bestr.no
Visiting address
Rosenborggata 19 A
0356 Oslo

Postal address
PB 5273 Majorstuen
0356 Oslo

post@bestr.no
Profil og webdesign av: Interaktiv Design